रेस दरम्यान दोन आशियाई दिग्गज सुरु आहे: चीन म्हणून सुरु आहे प्रकल्प ‘नवीन रेशीम रोड’ उत्तर दिले, भारत. वेगाने उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती भारत, निसर्ग, आणि लोक या दिवसात जवळजवळ पद्धतशीरपणे: मरण पावला आहे, दशलक्ष. ठिकाणी जसे ताज महाल, मुंबई आणि पवित्र शहर आहे वाराणसी, आपल्या. मला तो होता एक दोन आठवड्यांत परत भारतात आणि मी आपण घेऊ.

गायी कत्तल आहे खून हिंदू. एक अफवा आरोप हिंसाचार गायी आणते विश्वासू मध्ये एक गोंधळ मध्ये फक्त आहे

About