होय, का नाही

जुनी बाई लग्न करू शकता, एक तरुण माणूस, अर्थातच

होय, थोडे कठीण खंडित की मानसिक भूल समाज. की पुरुष वर्चस्व आणि पुरुष संगनमत सामाजिक कोड पण आहे तो तुटलेली जेणेकरून समता पाहिले आहे समाजात. आपण माहीत आहे की, प्राचीन (अगदी लवकर शतक) होता, ते वाईट मानले जात नाही? माझ्या स्वत: च्या आजी होता वर्षे जुने माझे आजोबा वेळी लग्न (दोन्ही आहेत आता मृत) आली नाही अशा एक गडबड नंतर. तो फक्त घेतला की एक नैतिक चुकीचे वळण खाली लेन आणि पुरुष विचार करण्यासाठी एक धार आहे पुन्हा येथे काही तथाकथित सामाजिक नीति.

आणि मानसिक, आम्ही स्वीकारले आहे, पण तो चांगला आहे खंडित या नैतिक कोड

About